Yöntem

Veri Toplama Yöntemleri

  • Enstitümüzde yürütülen araştırmalarda kullanılan temel veri toplama metodu bilgisayar destekli telefon anketleri (CATI) yöntemidir. Almanya ve Orta Avrupa’da yaşayan yaklaşık 350.000 Türk ailesi ve söz konusu coğrafyada yerleşik 25.000 Türk kökenli işletmenin telefon numaralarından oluşan bir veri tabanı araştırmalarda kullanılır.
  • Telefonla yürütülen araştırmalar Türk kökenli hedef kitlenin yanında, aynı zamanda Almanya’da yaşayan Rus (Yeni Göçmenler, Rus, Ukrayna vb.), Eski Yugoslav (Sırp, Hırvat vb.), Polon, Yunan, İtalyan vb. farklı etnik kökenli gruplar için de sunulmaktadır.
  • Fokus grup tartışmaları, ürün ve lezzet testleri gibi yöntemler ile de söz konusu etnik kitlelerin değer yargıları, düşünce yapıları ve tüketim davranışlarına ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabilmektedir.
  • Berlin, Rhein/Ruhr bölgesi, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Hannover/Bielefeld ve Hamburg gibi Türk kökenli nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde telefonla veri toplama yöntemlerinin yanında, yüz yüze görüşme metodu ile de birebir anketler düzenlenebilmektedir.
  • Data4U Pazar ve Medya Araştırmaları Enstitüsü Türk kökenli etnik gruba yönelik telefonla veri toplama yöntemi ile yaptığı araştırmaları sadece Almanya’da değil, bu hedef kitlenin yine yoğun olarak yaşadığı Avusturya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İngiltere ve Danimarka gibi diğer önemli Avrupa ülkelerinde de sunabilmektedir.