Sayılar

Zum Vergrößern der Grafik bitte anklicken:

Almanya’da Yaşayan En Büyük Etnik Gruplar
Orta Avrupa Yaşayan Türkler
TiD`nin Bileşimi
TiD`nin Alman Vatandaşlığına Geçişleri
TiD`nin Bölgesel Dağılımları
TiD`nin Cinsiyet Dağılımları
TiD`nin Yaş Dağılımları
TiD`yle Almanların Aile Genişliği Karşılaştırması
Türk-Alman Ebeveynlerden Oluşan Ailelerde Çocuk Sayıları
Hedef Kitle Potansiyeli