Enstitü

Data4U – Pazar ve Medya Araştırmaları Enstitüsü

Data4U Pazar ve Medya Araştırmaları Enstitüsü, 20 yıla yakın tecrübesiyle Almanya başta olmak üzere Orta Avrupa’da yaşayan özellikle Türk ve Rus kökenli hedef kitlelelerine yönelik pazar araştırmaları konusunda uzmanlaşmış köklü bir araştırma merkezidir. Enstitünün temel araştırma yöntemleri bilgisayar destekli telefon anketlerinden (CATI) ve grup tartışmalarından oluşmaktadır.

Data4U’nun sektördeki ilk araştırma çalışmalarının geçmişi 1991 yılına kadar uzanmaktadır. Araştırmaların odak noktasını Almanya’daki görsel ve yazılı etnik medyanın kullanımı, telekomünikasyon ve internet kullanımı, Türk kökenli toplumun tüketim alışkanlıkları ve özelikle son dönemde büyük gelişme gösteren Türk kökenli işletmelerin faaliyet alanları oluşturmaktadır.

Data4U kapsamlı hizmetlerini Avrupa’daki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye pazarı için de vermektedir. Söz konusu hizmetler özellikle Türkiye piyasasına açılmak isteyen dolayısıyla Türkiye pazarı, Türk toplumunun düşünce yapısı ve yaşam standartları hakkında bilgi ihtiyacı duyan Alman şirketleri ya da uluslararası şirketler için eşsiz fırsatlar sunmaktadır.

Enstitümüzün ayrıntılı faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgilere ulaşmak için:

Almanya’da Etnik Pazar Araştırmaları alanında 20 Yıl